Disclaimer

We zijn op deze site natuurlijk zo nauwkeurig mogelijk te werk gegaan. Toch kunnen gegevens niet meer juist zijn of er kunnen fouten gemaakt zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen hiervan.

Ons advies is, dat je de juistheid en volledigheid van de informatie altijd eerst controleert, voordat je er conclusies aan verbindt.

Met het onderhouden van contact met Next Chapter ben je op de hoogte van deze voornoemde situatie en ga je akkoord dat je Next Chapter op geen enkele wijze verantwoordelijk zult houden voor enige schade, op welke wijze ook, voortvloeiend uit deze inhoud.